Chính sách bảo mật

Кто мы

Наш адрес сайта: http://p-relations.ru.

Какие персональные данные мы собираем и с какой целью

Bình luận

Если посетитель оставляет комментарий на сайте, chúng tôi thu thập dữ liệu được chỉ định trong biểu mẫu nhận xét, а также IP адрес посетителя и данные user-agent браузера с целью определения спама.

Анонимизированная строка создаваемая из вашего адреса email (“хеш”) может предоставляться сервису Gravatar, чтобы определить используете ли вы его. Политика конфиденциальности Gravatar доступна здесь: https://automattic.com/privacy/ . После одобрения комментария ваше изображение профиля будет видимым публично в контексте вашего комментария.

Медиафайлы

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký và tải ảnh lên trang web, bạn có thể nên tránh tải hình ảnh có siêu dữ liệu EXIF, vì chúng có thể chứa dữ liệu vị trí GPS của bạn. Khách truy cập có thể trích xuất thông tin này bằng cách tải xuống hình ảnh từ trang web.

Формы контактов

Куки

Если вы оставляете комментарий на нашем сайте, вы можете включить сохранение вашего имени, адреса email и вебсайта в куки. Это делается для вашего удобства, để không phải điền lại dữ liệu khi bạn nhận xét lại. Эти куки хранятся в течение одного года.

Nếu bạn có một tài khoản trên trang web và bạn sẽ đăng nhập vào nó, мы установим временный куки для определения поддержки куки вашим браузером, куки не содержит никакой личной информации и удаляется при закрытии вашего браузера.

При входе в учетную запись мы также устанавливаем несколько куки с данными входа и настройками экрана. Куки входа хранятся в течение двух дней, куки с настройками экрана – năm. Если вы выберете возможность “Để nhớ tôi”, данные о входе будут сохраняться в течение двух недель. Khi bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

При редактировании или публикации статьи в браузере будет сохранен дополнительный куки, он не содержит персональных данных и содержит только ID записи отредактированной вами, hết hạn trong 1 ngày.

Встраиваемое содержимое других вебсайтов

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ như video, Hình ảnh, các bài báo, v.v.), подобное содержимое ведет себя так же, как если бы посетитель зашел на другой сайт.

Эти сайты могут собирать данные о вас, sử dụng cookie, внедрять дополнительное отслеживание третьей стороной и следить за вашим взаимодействием с внедренным содержимым, включая отслеживание взаимодействия, nếu bạn có một tài khoản và bạn đã đăng nhập vào trang web đó.

Веб-аналитика

С кем мы делимся вашими данными

Как долго мы храним ваши данные

Если вы оставляете комментарий, thì bản thân nhận xét và siêu dữ liệu của nó được lưu trữ vô thời hạn. Điều này được thực hiện theo thứ tự, để xác định và phê duyệt các nhận xét tiếp theo một cách tự động, вместо помещения их в очередь на одобрение.

Для пользователей с регистрацией на нашем сайте мы храним ту личную информацию, которую они указывают в своем профиле. Все пользователи могут видеть, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin hồ sơ của bạn bất kỳ lúc nào (кроме имени пользователя). Ban quản trị website cũng có thể xem và thay đổi thông tin này..

Какие у вас права на ваши данные

Nếu bạn có tài khoản trên trang web hoặc nếu bạn để lại bình luận, то вы можете запросить файл экспорта персональных данных, которые мы сохранили о вас, включая предоставленные вами данные. Вы также можете запросить удаление этих данных, это не включает данные, которые мы обязаны хранить в административных целях, по закону или целях безопасности.

Куда мы отправляем ваши данные

Комментарии пользователей могут проверяться автоматическим сервисом определения спама.

Share to friends